Razpis volitev za člane Senata VŠPI in dekana VŠPI

Dekan VŠPI je na podlagi sklepov 12. redne seje Senata VŠPI z dne, 28. 6. 2023 izdal Sklep o razpisu rednih volitev članov Senata VŠPI iz vrst visokošolskih učiteljev ter Sklep o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana VŠPI.

Rok za oddajo kandidatur je petek, 25. avgust 2023, do 12. ure.

https://vspi.si/wp-content/uploads/2023/06/Sklep-o-razpisu-volitev-za-clane-Senata-VSPI-2023.pdf
https://vspi.si/wp-content/uploads/2023/06/Sklep-o-razpisu-volitev-dekana-VSPI_2023.pdf
Skip to content