Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Mednarodna odprtost Visoke šole za proizvodno inženirstvo (v nadaljevanju VŠPI) je pomemben element kakovosti šole in njene mednarodne prepoznavnosti. VŠPI je kot mlada visokošolska institucija od ustanovitve dalje mednarodno vpeta, odprta za sodelovanje tako z domačimi kot s tujimi partnerji. V preteklih letih delovanja je vzpostavila in zgradila mrežo partnerskih institucij s katerimi že uspešno in tesno sodeluje ter načrtuje nadaljnje dejavnosti.

 

V letu 2013 smo pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE), ki predstavlja temelj za sodelovanje inštitucije v programu Erasmus+  od leta 2014 do 2020. Listina omogoča mednarodno mobilnost, predavateljev in drugega osebja visokošolskega zavoda ter sodelovanje v projektih s tujimi visokošolskimi institucijami.

 

Trenutno ima visoka šola sklenjene sporazume o mednarodnem sodelovanju na področjih skupnih raziskovalnih projektov, izvajanja vseživljenjskega izobraževanja in gostujočih predavateljev z naslednjimi tujimi visokošolskimi zavodi oz. drugimi inštitucijami:

Faculty of Mechanical Engineering, Ss. Cyril and Methodi University, Skopje,

Sveučilište u Splitu, University of Split,

Montanuniversität Leoben,

Faculty of Mechanical Engineering and Informatics at the University of Miskolc, Hungary,

Topomatika d.o.o., Zagreb,

IFU Hamburg,

Univerzitet u Zenici,

Piraeus University of Applied Science, Atene, Grčija,

Riga Technical University, Latvija,

Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb

Hangzhou Guochen Robot Technology Co., Ltd., Zhejiang Institute of Intelligent Robot.

Za podporo mednarodnemu sodelovanju skrbi mednarodna pisarna Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

Kontakt: Jerneja Meža

Tel. št. 03/428 79 07

E-mail: jerneja.meza@rss-ce.si

Mariborska cesta 2, 3000  Celje