Bodoči študenti

Informativni
dnevi

Informativni dnevi so vsako leto v meseca februarju (dva informativna dneva) ter v avgustu in v septembru.