Sodobno proizvodno inženirstvo

Sodobne proizvodne tehnologije v Sloveniji
predstavljajo največji potencial za:

ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,

stabilno gospodarsko rast,

in posledično boljšo kakovost življenja prebivalcev.

Študij izvajajo visokošolski učitelji z izkušnjami iz industrijskega okolja

Pri izvedbi pedagoškega procesa sodelujejo priznani visokošolski učitelji z industrijskimi izkušnjami in bogatim znanstveno-raziskovalnim delom.

Študij je praktično naravnan in učinkovit

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz potreba gospodarstva in vaših (potencialnih) delodajalcev. Delo poteka v manjših skupinah.

Študij poteka v odlično opremljenih prostorih

Šola deluje v najsodobneje opremljenih predavalnicah, računalniških učilnicah in laboratorijih. Študij poteka na enem mestu, vaj pa vam ne bo potrebno opravljati v oddaljenih laboratorijih. Tesno smo povezani z razvojno-raziskovalnimi centri v regiji.

Prijazna in dostopna ekipa

Si tudi ti naveličan/naveličana pogosto neprijaznega in hladnega pristopa v večjih izobraževalnih ustanovah? Pri nas je drugače. Prijazna in iznajdljiva ekipa vam je na voljo tudi izven uradnih ur študentskega referata, naše delovanje pa je fleksibilno.

Odlične zaposlitvene možnosti

Proizvodno inženirstvo je gospodarska dejavnost z veliko stopnjo ustvarjalnosti in inovativnosti. Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh vejah strojne in elektro industrije ter na številnih drugih področjih, tako v gospodarstvu kot tudi negospodarstvu. Diplomirani inženirji strojništva spadajo med deficitarne poklice, tako na ravni regije kot v celotnem slovenskem prostoru.

Razumni in transparentni stroški študija

Šolnina je konkurenčna, vanjo pa so zajeti tudi nekateri stroški, ki jih morate na drugih visokošolskih zavodih plačati posebej (npr. stroške za izdelavo diplomske naloge), zato ne boste neprijetno presenečeni zaradi nepričakovanih dodatnih stroškov med vašim študijem.

Novice in obvestila

2. december 2022

Strokovna ekskurzija v Gorenje Orodjarni

H kakovostnemu izvajanju študijskega programa sodijo tudi praktični ogledi tehnologij in praktičnih rešitev. Pri predmetu Izdelava in vzdrževanje orodij, katerega nosilec je doc. dr. Gašper Gantar, so študenti Visoke šole za proizvodno inženirstvo v okviru strokovne ekskurzije obiskali Gorenje Orodjarno. Bilo je veliko vprašanj in zanimive diskusije. študentje pa so bili navdušeni.

30. junij 2022

Gostovanje predavatelja iz Indije

Na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo smo v juniju gostili vodilnega svetovalca v korporaciji Danfoss na poslovni enoti Corporate Business System v Indiji Manogja Sundaresana. Danska korporacija Danfoss z brezkompromisno osredotočenostjo na kakovost, zanesljivost in inovativnost, trgom zagotavlja pametne in energetsko učinkovite izdelke ter s tem pomaga ustvariti trajnostni svet. Danfoss ima raznolik portfelj, ki sega od podnebja in energije, pogonov, hidravlike itd. Cilj njihovih izdelkov je povečati energetsko učinkovitost, zmanjšati emisije ogljika in ustvariti vrednost za stranke.

 

Manogj Sundaresan deluje v mednarodnem okolju, kjer vodi projekte izboljšanja vrednosti izdelkov ter zagotavljanja njihove trajnostnih in tudi dobičkonosti. Je certificiran vodja projektov in inženiringa vrednosti izdelkov. Po osnovni izobrazbi je inženir strojništva in magister poslovnih ved. Po diplomi je začel svojo kariero v avtomobilski industriji na oddelku razvoja in raziskav. To je postavilo trdne temelje za njegovo kariero pri ustvarjanju trajnostnih in dobičkonosnih izdelkov.

 

Na predavanjih je gost podal informacije o pristopu k trajnosti ob ohranjanju dobičkonosnosti. Dotaknil se je inženiringa vrednosti, dekarbonizacije in krožnosti. Predavanja je podkrepil in popestril s študijami primerov ter praktičnimi izkustvenimi aktivnostmi.

 

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo”, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

8. junij 2022

Izvedena predavanja gostujočega predavatelja Leona Terglava

 

V ponedeljek, 6. 6. 2022 in torek, 7. 6. 2022 so bila v okviru predmeta Digitalni razvoj izdelka uspešno izvedena predavanja gostujočega predavatelja Leona Terglava. Predavanje je ob obeh izvedbah trajalo 4 pedagoške ure, skupaj torej 8 pedagoških ur.

 

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo”, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Drugi
o nas

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je mesto, kjer se lahko koncentrira znanje, ki ga v industriji potrebujemo.

Matjaž Preložnik, vodja robotike in razvoja v podjetju Etra d.o.o.

Znanje, ki sem ga pridobil na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo je preseglo vsa moja pričakovanja

Stanislav Kanduti, diplomant VŠPI

Ekipa predavateljev na VŠPI je bila zelo korektna in visoko usposobljena.

Rok Jesenek, prvi diplomant VŠPI in direktor podjetja Žična kovina d.o.o.

Delovna področja, kjer se lahko zaposlijo diplomanti VŠPI, omogočajo vključitev s skoraj vse tehnološke veje in stroke gospodarstva doma in v tujini.

Drago Polak, nekdanji direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje