Raziskovalna dejavnost

Možnosti za sodelovanje

Poslanstvo šole je vpeljava aplikativnih raziskav na področju tehniških znanosti. S sprejetjem Pravilnika o znanstvenih in raziskovalnih dejavnostih na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo je raziskovalna dejavnost postala osnova za pedagoško delo.

Šola ima ločeno organizacijsko enoto RAZISKOVALNI INŠTITUT, ki izvaja raziskovalne in aplikativne projekte ter je povezana z raziskovalnimi inštitucijami v regiji. Raziskovalni inštitut VŠPI je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pod številko 3178.

Možnosti sodelovanja na
razvojno-raziskovalnem področju

Podpora pri razvoju izdelkov

konstrukcija izdelkov in naprav,

numerične simulacije za trdnostne in strukturne analize sklopov in konstrukcij,

svetovanje pri izbiri materialov in določevanje materialnih lastnosti

Podpora pri razvoju tehnologij

numerične simulacije preoblikovalnih postopkov,

razvoj in optimizacija orodij in naprav,

povečanje stabilnosti proizvodnje in odpravljanje napak v proizvodnji

Podpora pri optimizaciji proizvodnje

sistematična podpora in nadgradnja metod vitke proizvodnje in proizvodne logistike z orodji za analizo, načrtovanje in optimizacijo toka materiala in procesov,

avtomatizacija in robotizacija proizvodnje,

povečanje stabilnosti proizvodnje in odpravljanje napak v proizvodnji

odkrivanje krivcev za zastoje na strojih v proizvodnji in izdelava korektivne rešitve za povečanje učinkovitosti z metodo OEE,

uvajanje gradnikov I4.0 v proizvodna podjetja

Podpora pri trajnostnem razvoju

analiza in zmanjševanje vplivov izdelkov na okolje,

analiza in zmanjševanje vplivov organizacij na okolje,

poročanju o trajnostnem razvoju,

podpora pri ostalih okoljskih projektih …

Skip to content