O nas

Nagovor dekana

Spoštovani študenti!

 

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, ki omogoča fleksibilno delovanje in visoko učinkovitost študija.

 

Izvajamo aktualen visokošolski študijski program, ki je izrazito praktično naravnan ter upošteva posebnosti in potrebe domačega gospodarstva. Študentje poleg znanja strojništva pridobite tudi poslovna znanja. Naučimo vas, kako pretvoriti odlične tehnične rešitve v finančni uspeh podjetij.

 

Predavali vam bodo visokošolski učitelji, strokovnjaki, ki se vsakodnevno ukvarjajo z reševanjem izzivov v industriji, kar je za izvedbo študijskega procesa na visokošolskem strokovnem študiju izredno pomembno.

Študij poteka v najsodobneje opremljenih predavalnicah, računalniških učilnicah in laboratorijih. Tesno smo povezani z razvojno-raziskovalnimi centri v regiji in gospodarstvom, kar omogoča kakovostno izvajanje specialnih vaj, praktičnega usposabljanja in izdelavo inovativnih diplomskih nalog.

 

Visoka šola izvaja redni in izredni študij. Izredni študenti v času študija pridobijo tudi delovne izkušanje, študij pa je zanje prilagojen tako, da organizirane oblike pedagoškega dela potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

 

Zaposljivost diplomantov je zelo visoka, diplomanti se zaposlujejo v vseh vejah strojne in elektro industrije ter na številnih drugih področjih, tako v gospodarstvu kot tudi negospodarstvu.

 

Želimo si vpisa dobrih maturantov in motiviranih zaposlenih. Obrnite se na nas za dodatna pojasnila – z veseljem vam bomo pomagali pri vaši odločitvi!

 

dekan
doc. dr. Gašper Gantar

Skip to content