O nas

Nagovor dekana

Spoštovani študenti!

 

Dobrodošli na spletni strani Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je pričela z delovanjem v letu 2010 z namenom razvoja in širjenja znanja na področju proizvodnega inženirstva, saj to ključno prispeva k ustvarjanju BDP in posledično k zagotavljanju kakovosti življenja v Sloveniji.

Naša vizija je jasna. Nameravamo postati najkakovostnejša visoka šola na področju proizvodnega inženirstva, ki bo izvajala najboljši študij strojništva na prvi stopnji, ki bo v največji možni meri prilagojena potrebam gospodarstva.

Svoje delovanje gradimo na kakovostnem pedagoškem delu. Izvajamo aktualen, evropsko primerljiv visokošolski študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo, ki je izrazito praktično naravnan in upošteva posebnosti in potrebe domačega gospodarstva. Študentje poleg znanja strojništva pridobijo tudi znanja in veščine iz ekonomike poslovanja in menedžmenta, ki so potrebni za vodenje projektov in napredovanje na vodilna delovna mesta.

Študentu nudimo najboljše pogoje za kakovosten in učinkovit študij, saj v študijskem procesu sodelujejo priznani visokošolski učitelji z industrijskimi izkušnjami in bogatim znanstveno-raziskovalnim delom, celoten študij pa se izvaja na enem mestu v sodobno opremljenih prostorih.

Kakovostna izvedba študijskega procesa je mogoča samo v sodelovanju z vami, študenti. Zavedamo se, da študij zahteva veliko truda in odrekanja. Od vas pričakujemo, da boste aktivno sodelovali in tudi sami prispevali dragocen delež k delovanju in razvoju šole. Mi pa vam obljubimo fleksibilno delovanje ter prilaganje potrebam gospodarstva in vaših delodajalcev. Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim. Predavanja so med tednom v popoldanskem času. Praviloma potekajo predmeti zaporedno oz. največ dva predmeta hkrati.

Proizvodno inženirstvo je gospodarska dejavnost z veliko stopnjo ustvarjalnosti in inovativnosti. Diplomanti se bodo lahko zaposlili v vseh vejah strojne in elektro industrije.

V pričakovanju sodelovanja Vas vabimo, da se nam pridružite!

 

dekan
doc. dr. Gašper Gantar