O nas

Organiziranost in
organi VŠPI

title
Dekan

doc. dr. Gašper Gantar,

Prodekan za raziskovalno dejavnost

pred. Sebastjan Kotnik,

Senat VŠPI

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

pred. dr. Peter Meža,

prof. dr. Kristijan Breznik,

viš. pred. Jure Penca,

pred. Sebastjan Kotnik,

doc. dr. Tomaž Perme,

Albin Vodin (predstavnik študentov),

Zoran Sibinčić (predstavnik študentov).

Upravni odbor VŠPI

Alojz Razpet, predstavnik ustanovitelja (predsednik),

mag. Franci Kotnik, predstavnik gospodarstva (namestnik predsednika),

Katja Esih, predstavnica ustanovitelja,

pred. mag. Evgen Zgoznik, predstavnik visokošolskih učiteljev,

dr. Aleš Hančič, predstavnik ustanovitelja.

Strateški svet VŠPI

Rok Jesenek (ustanovitelj in direktor, Žična Kovina d.o.o. ter diplomant VŠPI),

Jure Perme (direktor podjetja Turnaplast d.o.o.),

Drago Polak (nekdanji direktor, Regionalna Gospodarska zbornica Celje),

Sonja Špoljarič (direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati d.o.o.),

Blaž Zafošnik (soustanovitelj podjetja VIAR Inc.).

Študentski svet VŠPI

Albin Vodin (predsednik ŠS),

Zoran Sibinčić (namestnik predstavnika ŠS),

Anamari Guzelj,

Domen Pušnik Golež,

Andraž Vegel Ivec.

Komisija za študijske in študentske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar,

prof. dr. Kristijan Breznik,

viš. pred. mag. Andrej Glojek.

Andraž Vegel Ivec (predstavnik študentov).

Komisija za kakovost

doc. dr. Tomaž Perme,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik,

pred. mag. Evgen Zgoznik,

Katja Esih,

Anamari Guzelj (predstavnica študentov).

Komisija za izvolitve v nazive

pred. dr. Peter Meža,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

doc. dr. Jaka Burja.

Komisija za diplomske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

prof. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za založniško dejavnost

doc. dr. Nikola Jakšić,

doc. dr. Tomaž Perme,

Katja Esih.

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in razvoj

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

pred. Sebastjan Kotnik.

Komisija za tutorstvo

doc. dr. Gašper Gantar,

mag. Jerneja Meža,

Skip to content