O nas

Organiziranost in
organi VŠPI

title
Dekan

doc. dr. Gašper Gantar,

Prodekan za raziskovalno dejavnost

pred. Sebastjan Kotnik,

Senat VŠPI

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

pred. dr. Peter Meža,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik,

doc. dr. Ivo Verovnik,

pred. mag. Andro Glamnik,

doc. dr. Tomaž Perme,

Jan Fir (predstavnik študentov),

Zoran Sibinčić (predstavnik študentov).

Upravni odbor VŠPI

Alojz Razpet, predstavnik ustanovitelja (predsednik),

mag. Franci Kotnik, predstavnik gospodarstva (namestnik predsednika),

Katja Esih, predstavnica ustanovitelja,

pred. mag. Evgen Zgoznik, predstavnik visokošolskih učiteljev,

dr. Aleš Hančič, predstavnik ustanovitelja.

Strateški svet VŠPI

Rok Jesenek (ustanovitelj in direktor, Žična Kovina d.o.o. ter diplomant VŠPI),

Jure Perme (direktor podjetja Turnaplast d.o.o.),

Drago Polak (nekdanji direktor, Regionalna Gospodarska zbornica Celje),

Sonja Špoljarič (direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati d.o.o.),

Blaž Zafošnik (soustanovitelj podjetja VIAR Inc.).

Študentski svet VŠPI

Jan Fir (predsednik ŠS),

Zoran Sibinčić (namestnik predstavnika ŠS),

Rok Gorjanc,

Žan Ojsteršek,

Tomaž Tisel.

Komisija za študijske in študentske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar (predsednik),

pred. dr. Peter Meža,

viš. pred. mag. Andrej Glojek,

Rok Gorjanc (predstavnik študentov).

Komisija za kakovost

izr. prof. dr. Miha Kovačič (predsednik),

izr. prof. dr. Kristijan Breznik,

pred. mag. Evgen Zgoznik,

Katja Esih,

Tomaž Tisel (predstavnik študentov).

Komisija za izvolitve v nazive

pred. dr. Peter Meža (predsednik),

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

doc. dr. Ivo Verovnik.

Komisija za diplomske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar (predsednik),

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za založniško dejavnost

doc. dr. Ivo Verovnik (predsednik),

doc. dr. Tomaž Perme,

Katja Esih.

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in razvoj

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za tutorstvo

doc. dr. Gašper Gantar,

mag. Jerneja Meža,

Gregor Praznik (predstavnik študentov).