O nas

Organiziranost in
organi VŠPI

title
Dekan

doc. dr. Gašper Gantar,

Senat VŠPI

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

viš. pred. dr. Peter Meža,

doc. dr. Kristijan Breznik,

doc. dr. Ivo Verovnik,

pred. mag. Andro Glamnik,

doc. dr. Tomaž Perme,

Gregor Praznik (predstavnik študentov),

Damir Kurtovič (predstavnik študentov).

Upravni odbor VŠPI

Alojz Razpet, predstavnik ustanovitelja (predsednik),

mag. Jožefa Berghaus, predstavnica gospodarstva (namestnica predsednika),

Katja Esih, predstavnica ustanovitelja,

pred. mag. Evgen Zgoznik, predstavnik visokošolskih učiteljev,

mag. Marko Zidanšek, predstavnik ustanovitelja.

Študentski svet VŠPI

Aleš Dolinšek,

Damir Kurtovič,

Boštjan Milošič,

Nik Pišotek,

Gregor Praznik.

Komisija za študijske in študentske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar (predsednik),

viš. pred. dr. Peter Meža,

pred. Andrej Glojek,

Nik Pištotek (predstavnik študentov).

Komisija za kakovost

izr. prof. dr. Miha Kovačič (predsednik),

doc. dr. Kristijan Breznik,

pred. mag. Evgen Zgoznik,

Katja Esih,

Boštjan Milošič (predstavnik študentov).

Komisija za izvolitve v nazive

viš. pred. dr. Peter Meža (predsednik),

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

doc. dr. Ivo Verovnik.

Komisija za diplomske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar (predsednik),

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

doc. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za založniško dejavnost

doc. dr. Ivo Verovnik (predsednik),

doc. dr. Tomaž Perme,

Katja Esih.

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in razvoj

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za tutorstvo

doc. dr. Gašper Gantar,

mag. Jerneja Meža,

predstavnik študentov (bo imenovan naknadno).