O nas

Organiziranost in
organi VŠPI

title
Dekan

doc. dr. Gašper Gantar,

Senat VŠPI

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

viš. pred. dr. Peter Meža,

doc. dr. Kristijan Breznik,

doc. dr. Ivo Verovnik,

pred. mag. Andro Glamnik,

doc. dr. Tomaž Perme,

Gregor Praznik (predstavnik študentov),

Aljaž Majer (predstavnik študentov).

Upravni odbor VŠPI

Alojz Razpet, predstavnik ustanovitelja (predsednik),

mag. Jožefa Berghaus, predstavnica gospodarstva (namestnica predsednika),

Katja Esih, predstavnica ustanovitelja,

pred. mag. Evgen Zgoznik, predstavnik visokošolskih učiteljev,

mag. Marko Zidanšek, predstavnik ustanovitelja.

Študentski svet VŠPI

Gregor Praznik (predsednik ŠS),

Nik Pišotek (namestnik predstavnika ŠS),

Žiga Moneta,

Aljaž Majer,

Bogomir Jamnikar.

Komisija za študijske in študentske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar (predsednik),

viš. pred. dr. Peter Meža,

pred. Andrej Glojek,

Komisija za kakovost

izr. prof. dr. Miha Kovačič (predsednik),

doc. dr. Kristijan Breznik,

pred. mag. Evgen Zgoznik,

Komisija za izvolitve v nazive

viš. pred. dr. Peter Meža (predsednik),

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

doc. dr. Ivo Verovnik.

Komisija za diplomske zadeve

doc. dr. Gašper Gantar (predsednik),

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

doc. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za založniško dejavnost

doc. dr. Ivo Verovnik (predsednik),

doc. dr. Tomaž Perme,

Katja Esih.

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in razvoj

doc. dr. Gašper Gantar,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik.

Komisija za tutorstvo

doc. dr. Gašper Gantar,

mag. Jerneja Meža,

Gregor Praznik (predstavnik študentov).