Bodoči študenti

Prijava in vpis

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil:

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali

maturo ali

poklicno maturo.

V primeru prijave večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk).

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – pogoji za vpis v 2. letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo.

 

Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnem študijskem programu in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih pridobili v predhodnem študijskem programu.

 

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študijskem programu.

 

Na spodnji povezavi je objavljen Razpis za vpis v visokošolski študijski program 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo za študijsko leto 2022/2023.

 

Povezava do razpisa:

Način prijave: Vpis za študijsko leto 2024/2025 bo potekal preko portala eVŠ.

Več informacij je na voljo tukaj (glejte eVŠ prijava za vpis).

 

PRIJAVNI ROKI ZA VPIS V 1. LETNIK:

1. prijavni rok: od 20. 2. do 20. 3. 2024.

2. prijavni rok: od 21. do 27. 8. 2024.

3. prijavni rok: od 25. do 26. 9. 2024 (do 10. ure).

 

PRIJAVNI ROK ZA VPIS V 2. IN 3. LETNIK – nadaljevanje študija po MERILIH ZA PREHODE:

Od 1. do 16. 9. 2024.

 

Skip to content