Bodoči študenti

Prijava in
vpis

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil:

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali

maturo ali

poklicno maturo.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – pogoji za vpis v 2. letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo.

 

Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnem študijskem programu in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih pridobili v predhodnem študijskem programu.

 

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študijskem programu.

 

Na spodnji povezavi je objavljen Razpis za vpis v visokošolski študijski program 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo za študijsko leto 2020/2021.

 

Povezava do razpisa:

Način prijave: Vpis za študijsko leto 2020/2021 bo potekal preko portala eVŠ.

Več informacij je na voljo tukaj (glejte eVŠ prjava za vpis).