Bodoči študenti

Prijava in
vpis

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil:

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali

maturo ali

poklicno maturo.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – pogoji za vpis v 2. letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo.

 

Določijo se jim diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnem študijskem programu in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih pridobili v predhodnem študijskem programu.

 

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študijskem programu.

 

Na spodnji povezavi je objavljen Razpis za vpis v visokošolski študijski program 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo za študijsko leto 2022/2023.

 

Povezava do razpisa:

Način prijave: Vpis za študijsko leto 2022/2023 bo potekal preko portala eVŠ.

Več informacij je na voljo tukaj (glejte eVŠ prijava za vpis).

 

PRIJAVNI ROKI ZA VPIS V 1. LETNIK:

2. prijavni rok: od 19. do 23. 8. 2022.

3. prijavni rok: od 22. do 23. 9. 2022.

 

PRIJAVNI ROK ZA VPIS V 2. IN 3. LETNIK – nadaljevanje študija po MERILIH ZA PREHODE:

Od 1. do 15. 9. 2022. Vpis sprejetih kandidatov bo do 30. 9. 2022.