Diplomanti

Seznam diplomskih
del

title
Diplomska dela 2019

Diplomant: Zoran Jazbinšek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ IN IZDELAVA NAPRAVE ZA SIGNALIZIRANJE INTENZIVNEGA ZAVIRANJA MOTOCIKLA

Datum diplomiranja: 23. 4. 2019

Mentor: pred. mag. Andro Glamnik

Zoran Jazbinsek – povzetek

 

 

Diplomant: Jaka Rojšek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: VPELJAVA NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V ODDELEK VZDRŽEVANJA V PODJETJU NOVEM

Datum diplomiranja: 23. 5. 2019

Mentor: doc. dr. Matjaž Štor

Jaka Rojšek – povzetek

 

Diplomant: Dean Dobrilovič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: KONSTRUIRANJE NOVEGA SAMODEJNEGA REBKALNEGA STROJA

Datum diplomiranja: 4. 7. 2019

Mentor: pred. mag. Andro Glamnik

Dean Dobrilovič – povzetek

 

Diplomant: Milan Sojč, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: AVTOMATIZACIJA STREGE STROJA ZA LITJE ALUMINIJASTIH AVTOMOBILSKIH PLATIŠČ

Datum diplomiranja: 27. 8. 2019

Mentor: mag. Matej Veber, univ. dipl. inž.
Somentor: doc. dr. Gašper Gantar

Milan Soč – povzetek

 

Diplomant: Nejc Kralj, dipl. inž. strojništva (VS)
Naslov diplomskega dela: KONSTRUIRANJE STEKLENICE ELITE IN ORODJA ZA STEKLENICO ELITE
Datum diplomiranja: 17.9.2019
Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Nejc Kralj – povzetek

 

Diplomant: Miha Štrajhar, dipl. inž. strojništva (VS)
Naslov diplomskega dela: POENOTENJE PROCESOV OBVLADOVANJA KONSTRUKCIJSKIH SPREMEMB V SKUPINI BELIMED
Datum diplomiranja: 14.11.2019
Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Miha Štrajhar – povzetek

 

Diplomant: Luka Prek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: ZMANJŠEVANJE NAPAK PRI POTOPNI EROZIJI S POMOČJO METODE ŠEST SIGMA

Datum diplomiranja: 28.11.2019

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Luka Prek – povzetek

 

Diplomant: Armin Okić, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA STROJNEGA VIDA ZA ODKRIVANJE NAPAK PRI PROIZVODNJI IZDELKOV IZ TKANE ŽICE

Datum diplomiranja: 28.11.2019

Mentor: pred. mag. Andro Glamnik

Somentor: doc. dr. Gašper Gantar

Armin Okić – povzetek

 

Diplomant: Ivan Kokorić, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: OPTIMIZACIJA ROBOTSKEGA REZKANJA  MODELOV IZ EPS

Datum diplomiranja: 9.12.2019

Mentor: pred. mag. Matej Veber univ. dipl. inž

So-mentor: pred. mag. Andro Glamnik univ. dipl. inž

Ivan Kokorić – povzetek

 

Diplomant: Marko Čurin, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: AVTOMATIZACIJA OBDELAVE JEKLENIH CEVI ZA  POHIŠTVENO OKOVJE

Datum diplomiranja: 9.12.2019

Mentor: doc. dr. Tomaž Perme

Marko Čurin – povzetek

 

Diplomant: Rok Gubenšek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI DELOVANJA MANJŠEGA KOVINSKO PREDELOVALNEGA PODJETJA ŽIČNA KOVINA D. O. O.

Datum diplomiranja: 9.12.2019

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Somentor: doc. dr. Tomaž Perme

Rok Gubenšek – povzetek

Diplomska dela 2018

Diplomant: Nejc Možina, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: KONSTRUKCIJA IZBOLJŠANEGA PRIJEMALA ZA ODVZEMANJE IZDELKOV IZ BRIZGALNEGA STROJA IN NJEGOVA IZDELAVA S POSTOPKOM 3D-TISKANJA

Datum diplomiranja: 19. 3. 2017

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Nejc Možina – povzetek

 

 

Diplomant: Andrej Berčon, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: POVEČANJE UČINKOVITOSTI STORITVENE DEJAVNOSTI S POMOČJO PROCESNEGA MANAGEMENTA  V PODJETJU HILMAN D.O.O.

Datum diplomiranja: 19. 4. 2017

Mentor: pred. mag. Evgen Zgoznik

Andrej Berčon – povzetek

 

 

Diplomant: Stanislav Kanduti, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UVEDBA LASERSKEGA VARJENJA V PODJETJU GORENJE D.D.

Datum diplomiranja: 7. 6. 2018

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Stanislav Kanduti – povzetek

 

 

Diplomant: Ivo Balaško, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: OPTIMIZACIJA POSTOPKA VALJANJA TITANCINKOVE PLOČEVINE S POMOČJO SAMODEJNEGA MERJENJA KONČNE DEBELINE

Datum diplomiranja: 18. 6. 2018

Mentor: pred. mag. Evgen Zgoznik

Ivo Balaško – povzetek

 

 

Diplomant: Dragan Janković, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PROCESA IZDELAVE POLIZDELKOV V MSP ŠOŠTANJ Z UPORABO METODE SKUPNE UČINKOVITOSTI STROJEV IN NAPRAV

Datum diplomiranja: 20. 6. 2018

Mentor: pred. mag. Evgen Zgoznik

Dragan Janković – povzetek

 

 

Diplomant: Jernej Zupan, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZBOLJŠAN SISTEM ZA VPETJE TRANSPORTNEGA TRAKU NA DETEKTORJU KOVIN ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO

Datum diplomiranja: 23. 8. 2018

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Jernej Zupan – povzetek

 

 

Diplomant: Uroš Glavač, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UVEDBA TRIDIMENZIONALNEGA VOLUMSKEGA MODELIRANJA V CIKEL RAZVOJA OBEŠAL ZA ELOKSACIJO ALUMINIJASTIH IZDELKOV

Datum diplomiranja: 20. 9. 2018

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Uroš Glavač – povzetek

Diplomska dela 2017

Diplomant: Jernej Obad, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UVEDBA SAMOSTOJNEGA VZDRŽEVANJA V PROIZVODNJO

Datum diplomiranja: 3. 2. 2017

Mentor: pred. mag. Evgen Zgoznik

Jernej Obad – povzetek

 

 

Diplomant: Branko Ferlinc, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE NAPRAVE ZA ODSTRANJEVANJE ODPADKA NA REZALNI POSTAJI

Datum diplomiranja: 30. 3. 2017

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Branko Ferlinc – povzetek

 

 

Diplomant: Denis Mlakar, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ IN UVEDBA TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA STRUŽENJA OHIŠJA VENTILA S-TCV

Datum diplomiranja: 30. 3. 2017

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar
Denis Mlakar – povzetek

 

Diplomant: Blaž Casagrande, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: OCENA OKOLJSKIH VPLIVOV KOMPOSTABILNE NAGROBNE SVEČE V CELOTNEM ŽIVLJENJSKEM CIKLU
Datum diplomiranja: 14. 9. 2017

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Blaž Casagrande – povzetek

Diplomska dela 2016

Diplomant: Tadej Ribič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: NAČRTOVANJE POSTOPKA IZDELAVE OHIŠJA EKSPLOZIVA 07911 S TEHNOLOGIJO HLADNEGA KOVANJA V PODJETJU UNIOR d.d.

Datum diplomiranja: 10. 3. 2016

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Tadej Ribič – povzetek

 

Diplomant: Darko Čas, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ KOMBINIRANEGA SNEŽNEGA PLUGA S SNEŽNO FREZO

Datum diplomiranja: 30. 3. 2016

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Darko Čas – povzetek

 

Diplomant: Blaž Prnaver, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UVEDBA HITREJŠE MENJAVE ORODJA ZA BRIZGANJE PLASTIKE

Datum diplomiranja: 25. 5. 2016

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Blaž Prnaver – povzetek

 

Diplomant: Štefan Pečnik, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: KONSTRUIRANJE ROBOTSKE CELICE ZA OBDELAVO LESA

Datum diplomiranja: 25. 5. 2016

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

 

Diplomant: Primož Topler, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: VZDRŽEVANJE GASILSKE OPREME VOZIL

Datum diplomiranja: 31. 5. 2016

Mentor: doc. dr. Matjaž Štor

Primož Topler – povzetek

 

Diplomant: Sebastijan Damiš, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: ANALIZA IN ODPRAVLJANJE VZROKOV ZA NASTANEK VIBRACIJ PRI VALJANJU ALUMINIJASTE FOLIJE

Datum diplomiranja: 8. 9. 2016

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Sebastijan Damiš – povzetek

 

Diplomant: Dejan Šparakl, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: KONSTRUKCIJA IZBOLJŠANEGA IZVLAČILNIKA S KROŽNO ŽAGO NA STROJU ZA ISTOSMERNO IZTISKAVANJE

Datum diplomiranja: 22. 9. 2016

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Dejan Šparakel – povzetek

 

Diplomant: Nejc Trampuš, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZBOLJŠAVA PROIZVODNEGA PROCESA MEHANSKE OBDELAVE DRŽALA NOŽA V PODJETJU SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.

Datum diplomiranja: 4. 10. 2016

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Nejc Trampuš – povzetek

 

Diplomant: Marko Brezovnik, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: OPTIMATIZACIJA TRANSPORTA V NABAVNI VERIGI GORENJE d.d., Z UVEDBO KONCEPTA “MILK-RUN”

Datum diplomiranja: 30. 10. 2016

Mentor: viš. pred. Peter Meža

Marko Brezovnik – povzetek

 

Diplomant: Jure Ule, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: NAPOVEDOVANJE TOKA MATERIALA V ORODJIH ZA EKSTRUDIRANJE S PROGRAMOM “MOLDFLOW”

Datum diplomiranja: 12. 12. 2016

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Somentor: pred. Andrej Glojek

Jure Ule – povzetek

Diplomska dela 2015

Diplomant: Almir Medić, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA 3 DIMENZIONALNE MERILNE ROKE IN OPTIČNEGA SKENERJA ZA IZVAJANJE MERITEV MONTAŽNIH MODULOV

Datum diplomiranja: 30. 3. 2015

Mentor: pred Luka Botolin

Somentor: doc. dr. Blaž Nardin

Almir Medic – povzetek

 

Diplomant: Bojan Jelen, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: SNOVANJE, KONSTRUIRANJE IN MKE ANALIZA OGRODJA ZA ULTRALAHKI HELIKOPTER

Datum diplomiranja: 3. 4. 2015

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Bojan Jelen – povzetek

 

Diplomant: Dalibor Jugović, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: NADZOR TRANSPORTNIH ENOT V PREMOGOVNIKU VELENJE S TEHNOLOGIJO RFID

Datum diplomiranja: 30. 4. 2015

Mentor: doc. dr. Tomaž Perme

Dalibor Jugović – povzetek

 

Diplomant: Aljoz Mlinar, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela:

Datum diplomiranja: 25. 5. 2015

Mentor:

 

Diplomant: Sebastjan Korošec, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: AVTOMATIZACIJA DELOVNEGA PROCESA ZA IZDELAVO BLOKIRNIH PALIC V SUROVINSKEM OBRATU PRALNO-SUŠILNIH STROJEV

Datum diplomiranja: 25. 5. 2015

Mentor: doc. dr. Gašper Gantar

Sebastjan Korošec – povzetek

 

Diplomant: Sebastjan Movh, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: OPTIMIRANJE SREDNJE LITRAŽNE STENSKE TOPLOTNE ČRPALKE

Datum diplomiranja: 16. 7. 2015

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

 

Diplomant: Marjan Jurič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZPOREJANJE PROIZVODNIH SREDSTEV V PODJETJU RISS TRADE d.o.o.

Datum diplomiranja: 13. 10. 2015

Mentor: doc. dr. Miha Kovačič

Marjan Jurič – povzetek

 

Diplomant: Boštjan Križnik, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ POGONA ENERGETSKEGA DELA KLIMA NAPRAVE V DIZELSKI MOTORNI GARNITURI SERIJE 713/715

Datum diplomiranja: 9. 12. 2015

Mentor: doc. dr. Boštjan Zafošnik

 

Diplomant: Rok Jezovšek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: AVTOMATIZACIJA PROCESA OZNAČEVANJA BLAGAJNIŠKOV TRAKOV V PODJETJU RISS TRADE d.o.o.

Datum diplomiranja: 23. 12. 2015

Mentor: doc. dr. Miha Kovačič

Rok Jezovsek – povzetek

Diplomska dela 2014

Diplomant: Drago Keše, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: ANALIZA ROČNEGA IN ROBOTSKEGA MAG-VARJENJA ZALOGOVNIKA TOPLE SANITARNE VODE

Datum diplomiranja 11. 3. 2014

Mentor: pred. Matej Veber

Somentor: pred. mag. Andro Glamnik

Drago Keše – povzetek

 

Diplomant: Zoran Marjan, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA PODPORO DELOVANJA PODJETJA, KI SE UKVARJA Z UVOZOM RABLJENIH VOZIL

Datum diplomiranja 21. 3. 2014

Mentor: dr. Janez Gašperšič

Somentor: doc. dr. Peter Meža

Zoran Marijan – povzetek

 

Diplomant: Aleš Romih, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ TRIKOMORNEGA INDUSTRIJSKEGA PRALNEGA STROJA

Datum diplomiranja: 21. 3. 2014

Mentor: dr. Janez Gašperšič

Aleš_Romih – povzetek

 

Diplomant: David Mlakar, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: VZPOSTAVITEV PROCESA OBVLADOVANJA INŽENIRSKIH SPREMEMB PO STANDARDU ISO/TS 16949 V PODJETJU DANFOSS TRATA d.o.o.

Datum diplomiranja: 22. 4. 2014

Mentor: doc. dr. Miha Kovačič

David Mlakar – povzetek

 

Diplomant: Andrej Praznik, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: DISTRIBUCIJA REŠITVE NA PODROČJU SAMOOSKRBE S HRANO V SLOVENIJI NA PRIMERU PROGRAMA PRIDELANO DOMA

Datum diplomiranja: 22. 4. 2014

Mentor: doc. dr. Matjaž Knez

Andrej Praznik – povzetek

 

Diplomant: Gregor Delčnjak, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZBOLJŠANJE PRODUKTIVNOSTI OBDELAVE ODKOVKOV OHIŠJA ZA KRMILNI MEHANIZEM

Datum diplomiranja: 16. 7. 2014

Mentor: doc. dr. Tomaž Perme

Gregor Delčnjak – povzetek

 

Diplomant: Božidar Kos, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela:

Datum diplomiranja 14. 10. 2014

Mentor: pred. dr. Janez Gašperšič

 

Diplomant: Franci Lončar, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: TEHNOLOŠKI POSTOPEK VZDRŽEVANJA REZALNO-CEPILNIH STROJEV RCA 400 JOY V PODJETJU TAJFUN PLANINA, d.o.o.

Datum diplomiranja: 22. 10. 2014

Mentor: pred. mag. Evgen Zgoznik

 

Diplomant: Vekoslav Matanovič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: NAČRTOVANJE IN IZDELAVA DIGITALNE BAZE ZNANJA ZA UPORABO PRI SNOVANJU PRENAPETOSTNIH ZAŠČIT

Datum diplomiranja 4. 12. 2014

Mentor: dr. Janez Gašperšič

Vekoslav_Matanović – povzetek

 

Diplomant: Ivan Glušič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: MODEL OBVLADOVANJA PROJEKTNIH TVEGANJ V PODJETJU HTZ VELENJE

Datum diplomiranja: 26. 11. 2014

Mentor: doc. dr. Peter Meža

Ivan Glušič – povzetek

 

Diplomant: Jože Skledar, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: PRENOVA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA Z REZERVNIMI DELI V PODJETJU IMPOL d.d.

Datum diplomiranja: 12. 12. 2014 Mentor: pred. mag. Evgen Zgoznik

Jože Skledar – povzetek

Diplomska dela 2013

Diplomant: Rok Jesenek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE BIOMATIC 4-6 PE IN NJENA NADGRADNJA

Datum diplomiranja: 17. 1. 2013

Mentor: viš. pred. mag. Štefan Novak

Rok Jesenek – povzetek

 

Diplomant: Božidar Gašparič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: TEHNIČNA POSODOBITEV MEDICINSKIH PLINOV IN KOMPROMIRANEGA ZRAKA ZA NEMOTENO DELOVANJE ODDELKOV BOLNIŠNICE TRBOVLJE

Datum diplomiranja: 26. 2. 2013

Mentor: viš. pred. mag. Štefan Novak

Božidar Gašparič – povzetek

 

Diplomant: Tomaž Radić, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZDELAVA NAČRTA ZA OBRATOVANJE IN OPTIMIZIRANJE DELOVANJA ČRPALIŠČA AČKUN

Datum diplomiranja: 21. 5. 2013

Mentor: viš. pred. mag. Štefan Novak

 

Diplomant: Tadej Jeraj, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: IZBOLJŠAVE PROIZVODNEGA PROCESA Z METODOLOGIJO ŠEST SIGMA

Datum diplomiranja: 3. 6. 2013

Mentor: doc. dr.  Tomaž Perme

Tadej Jeraj – povzetek

 

Diplomant: Anton Ovtar, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZVOJ LABORATORIJSKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PREIZKUŠANJE SINTRANIH IZDELKOV

Datum diplomiranja: 5. 6. 2013

Mentor: dr. Janez Gašperšič

Anton Ovtar – povzetek

 

Diplomant: Stevo Romanič, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: PRIDOBIVANJE IZGUBLJENIH GEOMETRIJSKIH PODATKOV IN MODELIRANJE POŠKODOVANEGA PREOBLIKOVALNEGA VLOŽKA Z VZRATNIM INŽENIRINGOM

Datum diplomiranja: 27. 6. 2013

Mentor: doc. dr. Blaž Nardin

Stevo Romanič – povzetek

 

Diplomant: Daniel Keše, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: ANALIZA TEHNOLOGIJ SPAJANJA CEVOVODOV IZ UMETNIH MAS ZA POTREBE VZDRŽEVANJA V CINKARNI CELJE d.d.

Datum diplomiranja: 4. 7. 2013

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Daniel Keše – povzetek

 

Diplomant: Bojan Gajšek, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: UVAJANJE PROJEKTNE PROIZVODNJE V PODJETJE HTZ VELENJE

Datum diplomiranja 2. 10. 2013

Mentor: doc. dr. Peter Meža

Bojan Gajšek – povzetek

 

Diplomant: Simon Kumer, dipl. inž. strojništva (VS)

Naslov diplomskega dela: KONSTRUIRANJE SISTEMA PALETIZACIJE PLASTIČNE EMBALAŽE

Datum diplomiranja 29. 10. 2013

Mentor: pred. Sebastjan Kotnik

Somentorica: Nina Movh

Simon Kumer – povzetek