Študenti

Visokošolski učitelji in
strokovne službe

Nosilci predmetov

pred. Martin Amon,

pred. Luka Botolin,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik,

pred. Alenka Polajnar Gantar,

doc. dr. Gašper Gantar,

pred. mag. Andro Glamnik,

viš. pred. mag. Andrej Glojek,

doc. dr. Nikola Jakšić,

pred. Sebastjan Kotnik,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

pred. dr. Peter Meža,

viš. pred. dr. Matjaž Milfelner,

pred. Jure Penca,

doc. dr. Tomaž Perme,

pred. mag. Mojca Pustoslemšek,

pred. mag. Matej Veber,

doc. dr. Ivo Verovnik,

pred. mag. Evgen Zgoznik.

Gostujoči predavatelji

prof. dr. Nirupam Chakraborti, TU Kharagpur,

dr. Nenad Drvar, Topomatika,

dr. Damir Godec, Uni Zagreb,

Tomislav Hercigonja, Topomatika,

Michael Hauke, IFU Hamburg,

Nenad Ilić, Kistler,

izr. prof. dr. Matjaž Knez

dr. Christian Kukla, MU Leoben,

dr. Chris Law, The Hong Kong Polytechnic University,

Matjaž Madžarac, Telekom,

dr. Adolf Merl, PE International,

Nina Mihovec, univ. dipl. oblik. Wilsonic Design,

Gregor Pečnik, BestFoodForward,

Martina Prox, mag. art,IFU Hamburg,

dr. Andres Sterzing, Fraunhifer Institut,

Manogj Sundaresan, Danfoss Corporate Business System Indija,

Leon Terglav,

Sabin Zukić, ZTEH d.o.o.

Strokovna služba Regijskega
študijskega središča

Tajnik visokošolskega zavoda:

Katja Esih

Strokovne službe:

Maja Gorjup Zdovc, Vodja referata za študentske zadeve

Darinka Klinger, kadrovska in finančna služba

mag. Jerneja Meža, mednarodna pisarna in karierni center