O nas

Sodelavci

Nosilci predmetov

pred. Martin Amon,

pred. Luka Botolin,

doc. dr. Jaka Burja,

izr. prof. dr. Kristijan Breznik,

pred. Alenka Polajnar Gantar,

doc. dr. Gašper Gantar,

viš. pred. mag. Andrej Glojek,

izr. prof. dr. Miha Kovačič,

pred. Sebastjan Kotnik,

pred. dr. Peter Meža,

viš. pred. dr. Matjaž Milfelner,

pred. Jure Penca,

doc. dr. Tomaž Perme,

pred. mag. Mojca Pustoslemšek,

pred. mag. Matej Veber,

doc. dr. Ivo Verovnik,

pred. mag. Evgen Zgoznik.

Gostujoči predavatelji

prof. dr. Nirupam Chakraborti, TU Kharagpur,

dr. Nenad Drvar, Topomatika,

dr. Damir Godec, Uni Zagreb,

Tomislav Hercigonja, Topomatika,

Michael Hauke, IFU Hamburg,

Nenad Ilić, Kistler,

izr. prof. dr. Matjaž Knez,

dr. Christian Kukla, MU Leoben,

dr. Chris Law, The Hong Kong Polytechnic University,

Matjaž Madžarac, Telekom,

dr. Adolf Merl, PE International,

Nina Mihovec, univ. dipl. oblik. Wilsonic Design,

Gregor Pečnik, BestFoodForward,

Martina Prox, mag. art,IFU Hamburg,

dr. Andres Sterzing, Fraunhifer Institut,

Manogj Sundaresan, Danfoss Corporate Business System Indija,

Sabin Zukić, ZTEH d.o.o.,

Leon Terglav,

Nela Caraman Christensen, Danfoss A/S.

Strokovna služba Regijskega
študijskega središča

Tajnik visokošolskega zavoda:

Katja Esih

Strokovne službe:

Maja Gorjup Zdovc, Vodja referata VŠPI

Darinka Klinger, kadrovska in finančna služba

mag. Jerneja Meža, mednarodna pisarna in karierni center