O nas

Drugi o nas

Študentje in partnerji o nas

“Smo v času v katerem je kratek odziv na zahteve tržišča izredno pomemben. Kakovost izdelkov pa seveda zaradi tega ne sme trpeti. To lahko zagotovimo le z usposobljenimi in specializiranimi kadri, ki sledijo trendom zadnjega stanja razvoja na področjih, ki so pomembna za hiter in učinkovit razvoj našega podjetja. V ta namen se povezujemo z razvojno raziskovalnimi inštitucijami, kot je tudi Visoka šola za proizvodno inženirstvo, ki s svojo interdisciplinarnostjo omogoča ravno to. Z njimi sodelujemo na področju razvoja tehnologij tlačnega litja. V letu 2013 načrtujemo podpis dolgoročne pogodbe o sodelovanju na področju razvoja nove generacije produktronskih orodji za tlačni liv.”

 

dr. Aleš Petek, tehnični direktor podjetja DIFA d.o.o.

Ekipa predavateljev na VŠPI je bila zelo korektna in visoko usposobljena. Znanje, ki sem ga pridobil na VŠPI in raziskovalno delo, ki je bilo opravljeno v okviru diplomskega dela, je vgrajeno v najnovejšo generacijo izdelkov, ki jih bomo pričeli tržiti v letu 2013. Znanje, ki sem ga pridobil med študijem sedaj zelo uspešno izrabljam za reševanje vsakodnevnih izzivov.

 

Rok Jesenek, prvi diplomant in direktor podjetja Žična Kovina d.o.o.

“Priča smo deficitarnosti kadrov na področju strojništva, podjetja pa se zavedajo, da njihova konkurenčnost temelji na znanju. Delovna področja, kjer se lahko zaposlijo diplomanti Visoke šole za proizvodno inženirstvo, omogočajo vključitev v skoraj vse tehnološke veje in stroke gospodarstva doma in v tujini. Predelovalna in kovinska industrija sta eni izmed vodilnih proizvodnih panog v regiji, zato je izjemnega pomena približevanje možnosti kakovostnega študija zaposlenim in bodočim zaposlenim v perspektivnih pretežno izvoznih družbah.”

 

Drago Polak, nekdanji direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje

“Z Visoko šolo za proizvodno inženirstvo dobro sodelujemo na različnih področjih že več let. S šolo sodelujemo pri pripravi in izvedbi razvojno-raziskovanih projektov. Njihove strokovnjake smo vključili tudi v razvojne aktivnosti naših projektov s področja avtomatizacije proizvodnih procesov. Visoka šola se je dokazala kot odličen sodelavec. Nudimo ji tudi podporo pri izobraževanju študentov v industrijskem okolju, tako v obliki projektnega dela kot praktičnega usposabljanja. Visoka šola za proizvodno inženirstvo je mesto, kjer je na voljo znanje, ki ga v industriji potrebujemo.”

 

Matjaž Preložnik, vodja robotike in razvoja v podjetju Etra d.o.o.

“Kot zaposlena oseba z vsakodnevnimi obveznostmi, tako v službi kot doma, sem želel svojo izobrazbo nadgraditi ter s tem pridobiti kakovostno in uporabno praktično znanje, zato sem se odločil za študij na VŠPI in ni mi žal. Proces izobraževanja odlikuje fleksibilnost in odličen strokoven kader, ki te spremlja skozi celotno izobraževanje. Kot študent na VŠPI nisem imel občutka, da sem zgolj številka v množici študentov. Predavatelji in profesorji so dostopnejši in bolj dojemljivi do industrijskega okolja, s katerim sem se kot zaposleni študent vsakodnevno soočal. Pogosto v tovrstnih šolah dobimo ob zastavljeni problematiki zgolj teoretično podlago, tukaj pa ni bilo tako, saj poučevanje opravlja kader, ki prihaja iz industrijskega okolja, kar je odlična podlaga za povezovanje teorije s prakso in ponuja uporabne rešitve. Med študijem sem pridobil pomembne izkušnje in znanje, s pomočjo katerih se vsakodnevno uspešno spopadam z nastalimi izzivi.”

 

Silvo Fišer, študent VŠPI

“Gledano na pretekla leta, ki sem jih preživel kot študent VŠPI, menim da lahko smatram to obdobje kot obdobje pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj s področja strojništva. Z zadovoljstvom lahko širim namen in prizadevanja visoke šole, da študente kar se da pripravijo na delo v posameznih podjetjih. Kot sam ugotavljam mi znanje izredno koristi v vseh segmentih moje poslovne kariere. Želim, da bi se več posameznikov odločalo za ta študij, saj so možnosti zaposlitve po končanem študiju precejšnje. Študij omogoča širok nabor dela in področij.”

 

Darko Čas, študent VŠPI

“Študij na VŠPI je ena od pozitivnih izkušenj v življenju, ki ostane nepozabljena. Sedaj v času zaključevanja študija preprosto ne morem verjeti, kako smo uspeli vso količino teoretičnega in praktičnega znanja ter nekaj izven študijskih dejavnosti pridobiti v treh letih. Poudariti moram, da je bil vpliv na osebno življenje minimalen. Posebno bi izpostavil dostopnost in fleksibilnost predavateljev ter učinkovitost referata. Pridobljeno znanje smo ponazarjali z lastnimi primeri iz službe, kjer smo nekajkrat skupaj prišli do ugodne rešitve. Še preden sem dokončal šolanje, sem dobil ogromno znanja in izkušenj. Če se ponudi priložnost, bi po končanem visokem študiju nadaljeval izobraževanje.”

 

Dalibor Jugović, študent VŠPI

“Kot diplomant VŠPI lahko povem, da za uspešnega inženirja strojništva ni dovolj le dobro poznavanje teorije ali le dobro poznavanje prakse, ampak simbioza obojega. Da bi nadgradil svoje znanje, sem se odločil za študij na VŠPI, in ni mi žal! Od izjemno strokovnih predavateljev sem pridobil ogromno neprecenljivega znanja, podprtega s primeri iz industrije. Ekipo šole odlikuje prilagodljivost, ažurnost, dostopnost in strokovnost. Študij resnično priporočam vsakemu, ki želi svoje znanje nadgraditi, da bo uporabno v osebni ali poslovni karieri.”

 

Bojan Jelen, diplomant VŠPI

“Študij na VŠPI mi je poleg osebnostnega razvoja omogočil širši pogled na samo stroko, saj sem pri različnih predmetih dobil veliko novega, uporabnega teoretičnega znanja, podkrepljenega s primeri in problematiko iz prakse. Namreč, predavatelji, ki poučujejo na VŠPI predvsem prihajajo iz bodisi industrijskega ali razvojnega okolja, tako da predavanja temeljijo na praktičnih primerih iz vsakdana oziroma same stroke, kar je temeljnega pomena za razumevanje problematike in s tem posledično učinkovit razvoj in nadgradnjo pridobljenega znanja. Šolo odlikuje prilagodljivosti glede na potrebe študentov kot so: odzivnost na vprašanja, prilagodljivost urnika predavanj, upoštevanje predlogov študentov za izboljšanje študijskega procesa, kar je in bo omogočalo šoli še večji ugled in veljavo na trgu.”

 

Rok Jezovšek, diplomant VŠPI

“Znanje, ki sem ga pridobil na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo je preseglo vsa moja pričakovanja. Bolj kot teoretična znanja, bi poudaril pomembnost praktičnega izobraževanja, zato lahko z zadovoljstvom povem, da so ta znanja dragocena vrlina, ki jih z polno žlico zajemam in uporabljam pri svojem delu. Nešteto rešitev in dobrih praks sem uveljavil pri delu, ki ga opravljam na področju proizvodnje in tehnologije ter s tem rešil marsikatero težavo. Prizadevnost, dostopnost in pripravljenost predavateljev deliti znanje so posebne vrline šole. Torej, odločitev, ki sem jo sprejel pred leti, da nadaljujem študij na VŠPI je več kot odlična naložba.”

 

Stanislav Kanduti, študent VŠPI

“Danes vem, da je bila modra odločitev postati študent Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

V času študija sem pridobil veliko uporabnega znanja, tesno povezanega z industrijsko prakso. Pridobljeno znanje sem uspešno implementiral v podjetje, kjer sem zaposlen. Visoka šola za proizvodno inženirstvo ima strokovne predavatelje, ki prihajajo iz industrijskega okolja. Zato je delo z njimi izziv, ki te napolni z novimi dognanji iz sodobnega sveta industrije. Ekipa Visoke šole za proizvodno inženirstvo se trudi biti najboljša, je dostopna študentu in mu v težavah pride nasproti.”

 

Daniel Keše, diplomant VŠPI