O nas

O visoki šoli

Ustanovitelj Visoke šole za proizvodno inženirstvo je javni zavod Regijsko študijsko središče, pristojen za razvoj visokega šolstva v Savinjski (statistični) regiji.

 

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija. V študijskem programu sodelujejo priznani visokošolski učitelji z industrijskimi izkušnjami in bogatim znanstveno – raziskovalnim delom. Deluje v sodobno opremljenih predavalnicah, računalniških učilnicah in laboratorijih. V sodelovanju z razvojno – raziskovalnimi centri v regiji in gospodarstvom, ki posedujejo specialno raziskovalno opremo, je zagotovljeno kakovostno izvajanje specialnih vaj, praktičnega usposabljanja in izdelava inovativnih diplomskih nalog.

 

Visoka šola je bila ustanovljena na podlagi sklepa Sveta RS za visoko šolstvo (sklep št. 1/6-2005), študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo pa je bil akreditiran 26. 2. 2010 (sklep št. 6033-226/2009/9). V letu 2013 je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu visoki šoli podaljšala akreditacijo za sedem let (sklep 0141-19/2013/14 z dne 13. 6. 2013). Konec leta 2017 pa je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu podaljšal akreditacijo visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Sodobno proizvodno inženirstvo za nedoločen čas (sklep 6034-100-2016/21). V letu 2020 je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu Visoki šoli za proizvodno inženirstvo podaljšala akreditacijo za 5 let, s čimer so bile potrjene strateške usmeritve šole v fleksibilno delovanje in tesno povezovanje z gospodarstvom.