Storitve za podjetja

Prodpora pri razvoju
novega izdelka

Ponujamo:

Konstrukcija izdelkov in naprav

Numerične simulacije za trdnostne in strukturne analize sklopov in konstrukcij

Svetovanje pri izbiri materialov in določevanje materialnih lastnosti