Študenti

Pogoji
za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, če zbere 42 kreditnih točk prvega letnika. Obvezno mora opraviti izpite iz naslednje predmetov:

Inženirska matematika,

Sodobne izdelovalne tehnologije in

Digitalni razvoj izdelka.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

V tretji letnik študent napreduje, če opravi vse obveznosti 1. letnika in zbere najmanj 36 kreditnih točk 2. letnika. Obvezno mora opraviti naslednje izpite 2. letnika:

Načrtovanje in vodenje proizvodnje,

Računalniško podprta proizvodnja in

Sodobni mehatronski sistemi v proizvodnji.