Kakovost

Splošno o kakovosti

Naloga Visoke šole za proizvodno inženirstvo je doseganje čim večje kakovosti izobraževalnih in raziskovalnih procesov z namenom izobraževanja vrhunsko usposobljenih inženirskih kadrov.

 

Pomemben del skrbi za kakovost so študentske ankete, ki se izvajajo od vpisa študentov ter zajemajo ključne dejavnosti visokošolskega zavoda z vidika organizacije in izvajanja študijskih programov.

 

Cilj je kontinuirano dvigovanje kakovosti z izboljšavami na področju organiziranosti, usposobljenosti in motiviranosti izvajalcev pedagoškega procesa, ustreznosti študijskega gradiva, ustreznosti prostorov in opreme, ustreznosti organizacije študija ter ustreznosti komunikacije med izvajalci in študenti.

 

Komisijo za kakovost VŠPI sestavljajo naslednji člani:

izr. prof. dr. Miha Kovačič (predsednik),

izr. prof. dr. Kristijan Breznik,

pred. mag. Evgen Zgoznik,

Katja Esih,

Janez Ceraj (predstavnik študentov).

Na spodnji povezavi je objavljen Poslovnik kakovosti VŠPI, ki določa sistem kakovosti, opredeljuje postopke in instrumente za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela ter drugih dejavnosti na VŠPI.