Mednarodno sodelovanje

Erasmus+

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja, ki je stopil v veljavo z letom 2014 in se nanaša na vse sektorje vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

 

Namen sedemletnega programa, ki se zaključi v študijskem letu 2020/21 je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za usposabljanje, izobraževanje in mlade. Načrtuje se, da bo v okviru tega programa, na evropski ravni, več kot štiri milijone ljudi prejeli podporo za študij, usposabljanje, delo ali prostovoljno delo v tujini, med njimi dva milijona visokošolskih študentov, 650 000 dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in vajencev ter 500 000 mladih na izmenjavi in prostovoljnem delu v tujini.

 

Erasmus + ima tri glavne cilje:

Nudenje možnosti izobraževanja v tujini za posameznike (v EU in zunaj nje).

Podpiranje partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami.

Podpiranje reform za posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetnosti in zaposljivosti.

Več informacij: http://www.erasmusplus.si/.

Skip to content