O nas

Vizija in poslanstvo

Pri oblikovanju vizije in poslanstva smo se osredotočili na strateška vprašanja, ki odražajo odnos VŠPI z ožjim in širšim okoljem.

Vizija

Visoka šola za proizvodno inženirstvo bo po strokovni odličnosti in kakovosti prepoznavna visoka šola na področju proizvodnega in trajnostnega inženirstva, ki bo izvajala, raziskovalno in strokovno delo ter študij, v največji možni meri prilagojen potrebam gospodarstva. Naši diplomanti bodo cenjeni v praksi in  dobro zaposljivi. Šola bo skrbela za razvoj visokošolskih sodelavcev.

Poslanstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je samostojni visokošolski zavod, katerega poslanstvo je:

izvajanje in razvoj kakovostnih študijskih programov s področja tehničnih ved, ki bodo v največji meri upoštevali današnje in prihodnje potrebe zaposlovalcev,

zagotavljanje kakovostnih kadrov s področja tehniških ved v regiji in širšem slovenskem prostoru,

izvajanje aplikativnih raziskav na področju tehniških ved,

s svojim delovanjem vplivati na hitrejši razvoj regije, predvsem na povečanje konkurenčnosti gospodarstva,

spodbujati razvoj tehniške stroke (predvsem na področju aplikativnega znanja),

spodbujati mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter povezovanje v mednarodnem prostoru,

organizacija in izvedba učinkovitega vseživljenjskega učenja v skladu s potrebami in razvojnimi načrti podjetij,

s svojim delovanjem posredno doprinesti k trajnostnem razvoju, čistejšemu okolju in blaginji v družbi.

Skip to content