Izvedena predavanja gostujoče predavateljice Nele Caraman Christensen

V petek, 28. 5. 2021 in v sredo, 9. 6. 2021 so bila izvedena predavanja v okviru predmeta Komuniciranje v tehniki gostujoče predavateljice Nele Caraman Christensen (Danfoss A/S). Prvo predavanje je bilo namenjeno temi: »Managing and Communicating across cultures«, drugo pa »The magical science of Storytelling«.

Predavanja so v celoti potekala na daljavo z uporabo aplikacije ZOOM.

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo” s katerim želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskih programov oz. posameznih predmetov okrepiti izmenjavo strokovnega znanja na področju sodobnega proizvodnega inženirstva ter načinov poučevanja. K sodelovanju smo pritegnili ugledne visokošolske učitelje in strokovnjake iz držav, ki so vodilne na področju znanstveno raziskovalnih dosežkov na področju trajnostnega inženirstva, kot tudi na področju inovativnih metod učenja in poučevanja.

Projekt “Trajnostno inženirstvo” se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Skip to content