Gostovanje predavatelja iz Indije

Na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo smo v juniju gostili vodilnega svetovalca v korporaciji Danfoss na poslovni enoti Corporate Business System v Indiji Manogja Sundaresana. Danska korporacija Danfoss z brezkompromisno osredotočenostjo na kakovost, zanesljivost in inovativnost, trgom zagotavlja pametne in energetsko učinkovite izdelke ter s tem pomaga ustvariti trajnostni svet. Danfoss ima raznolik portfelj, ki sega od podnebja in energije, pogonov, hidravlike itd. Cilj njihovih izdelkov je povečati energetsko učinkovitost, zmanjšati emisije ogljika in ustvariti vrednost za stranke.

Manogj Sundaresan deluje v mednarodnem okolju, kjer vodi projekte izboljšanja vrednosti izdelkov ter zagotavljanja njihove trajnostnih in tudi dobičkonosti. Je certificiran vodja projektov in inženiringa vrednosti izdelkov. Po osnovni izobrazbi je inženir strojništva in magister poslovnih ved. Po diplomi je začel svojo kariero v avtomobilski industriji na oddelku razvoja in raziskav. To je postavilo trdne temelje za njegovo kariero pri ustvarjanju trajnostnih in dobičkonosnih izdelkov.

Na predavanjih je gost podal informacije o pristopu k trajnosti ob ohranjanju dobičkonosnosti. Dotaknil se je inženiringa vrednosti, dekarbonizacije in krožnosti. Predavanja je podkrepil in popestril s študijami primerov ter praktičnimi izkustvenimi aktivnostmi.

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo”, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Skip to content